• Vâng tại www.hanquocmobile.com hàng loạt sản phẩm nhà mạng SK khuyến mãi với giá cực kỳ hấp dẫn dành cho Visa E-9 | Hỗ trợ chuyển số từ mạng LG và KTF sang SK với điều kiện thời gian sử dụng KTF hoặc LG trên 3 tháng ( Áp dụng cho visa E-9 )